• 3437
  • 3438

Chuỗi ngọc trai T259

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai đen Tahiti
Chất liệu: Ngọc trai nước mặn
Trọng lượng: 8.10mm - 10.40mm
Mô tả: Chuỗi ngocj trai đen ánh xa tanh nước mặn số lượng 44 viên
Giá: 64.552.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: