• 3441
  • 3442

Hoa tai ngọc trai HP327

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 1 chỉ 015
Mô tả: Hoa tai ngọc trai nước, vàng trắng gắn đá Zicone.
Giá: 4.548.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: