• 3445
  • 3446

Hoa tai ngọc trai HP334

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 0 chỉ 935
Mô tả: Hoa tai ngọc trai nước ngọt ngắn đá Zicone
Giá: 5.147.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: