• 3457
  • 3458

Mặt dây ngọc trai MP178

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 0 chỉ 380
Mô tả: Mặt dây ngọc trai giọt hồng nhạt
Giá: 1.060.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: