• 3459

Mặt dây ngọc trai MP174

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 0 chỉ 745
Mô tả: Mặt dây ngọc trai vàng trắng gắn đá Zicone
Giá: 4.517.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: