• 3472
  • 3473
  • 3474

Bộ ngọc trai HP334, NP254, MP175

Mã sản phẩm: Bộ ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 
Mô tả: Bộ ngọc trai vàng trắng kích thước viên trai 8mm - 10mm, gắn đá Zicone
Giá: 12.077.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: