• 3506
  • 3507
  • 3508

Nhẫn kim cương Nk982

Mã sản phẩm: Ổ nhẫn kim cương NK982
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chit 614
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương vàng trắng gắn 28 viên kim cương trò 2ly; 8 viene kim cương thóc
Giá: 55.500.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: