• 3512
  • 3513
  • 3514

Nhẫn kim cương nam NK1085

Mã sản phẩm: Ổ nhẫn kim cương nam NK1085
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 3 chỉ 19
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương nam vàng trắng gắn 32 viên kim cương tròn 2ly2; 18 viên kim cương vuông 1ly8
Giá: 50.291.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: