• 3522
  • 3523
  • 3524

Dây chuyền kim cương vàng trằng DK48

Mã sản phẩm: Dây chuyển kim cương DK48
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 0 chỉ 92
Mô tả: Dây chuyền kim cương vàng trắng gắn 1 viên kim cương tròn 3ly; Sản phẩm nhập HôngKong
Giá: 13.616.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: