• 3526
  • 3527
  • 3528
  • 3529

Bộ kim cương vàng trắng HK470,NK1089,MK344

Mã sản phẩm: HK470,NK1089,MK344
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 73
Mô tả: Bộ kim cương vàng trắng gắn 3 viên kim cương tròn 2ly9; viên kim cương 3ly1; 48 viên kim cương 1ly5; 40 viên ki mcwowng 1ly; Sản phẩm nhập HôngKong
Giá: 46.191.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: