• 3541
  • 3542
  • 3543

Hoa tai ngọc trai HP367

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước mặn
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 305
Mô tả: Hoa tai ngọc trai đen ánh xanh Tahiti kích thước 9mm; kím cương tròn 2 viên 1ly5; 2 viên 3ly5
Giá: 26.532.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: