• 3576
  • 3577

Lắc tay vàng ba màu L297

Mã sản phẩm: Lắc tay vàng Ý
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 275
Mô tả: Lăc tay vàng ba màu kiểu phay; Sản phẩm nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: