• 3587
  • 3588
  • 3589

Dây chuyền kim cương vàng trắng DK55

Mã sản phẩm: Dây chuyển kim cương DK55
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 1 chỉ 338
Mô tả: Dây chuyền kim cương vàng trắng gắn 18 viên kim cương 1ly1; 20 viên kim cương 1ly2
Giá: 15.433.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: