• 4820
  • 4821

Mặt dây ngọc trai MP230

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 035
Mô tả: Mặt dây ngọc trai kích thước 10ly
Giá: 3.900.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: