• 4822
  • 4823

Mặt dây ngọc trai MP229

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 0 chỉ 58
Mô tả: Dây ngọc trai nước ngọt kích thước 9ly
Giá: 1.900.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: