• 4824
  • 4825
  • 4826

Mặt dây ngọ trai MP222

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 095
Mô tả: Mặt dây ngọc trai kích thước 11ly20 gắn đá Zicone
Giá: 8.310.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: