• 4829
  • 4830
  • 4831

Ổ nhẫn kim cương nam NK 1231

Mã sản phẩm: NK1231
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 3 chỉ 452
Mô tả: Ổ nhẫn kim cương nam; gắn 10 viên 2ly4; 36 v iên 1ly7; 20 viên 1ly6; 16 viên 1ly5; 16 viên 1ly3; 16 viên 1ly2
Giá: 53.950.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: