• 714
  • 715

Mặt kim cương MK 140

Mã sản phẩm: MK 140
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: 1 chỉ 370
Mô tả: Ổ mặt dây chuyền kim cương kết hợp 8 viên kim cương 1li6, 27 viên kim cương 1li7, 6 viên 2li5, 2 viên 2li6, 4 viên 4li, 1 viên 1l3, 1 viên 4li8
Giá: 118.426.250 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: