• 769

Lắc tay đá quý LQ 21

Mã sản phẩm: LQ 21
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 2 chỉ 57
Mô tả: Sản phẩm gắn 10 viên Emerald, 54 Saphine tự nhiên
Giá: 22.338.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: