• 773

Lăc tay đá quý LQ 3

Mã sản phẩm: LQ 3
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: 4 chỉ 24
Mô tả: Sản phẩm gắn 1 viên đá Citrine
Giá: 18.705.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: