• 987

Kiềng vàng màu K 02

Mã sản phẩm: K 02
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 
Mô tả: Kiềng vàng Ý phay hai màu, nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: