• 1175

Chuỗi ngọc trai T257

Mã sản phẩm: Ngọc trai ba màu ( South sea, Tahiti)
Chất liệu: 
Trọng lượng: Ngọc trai nước mặn kích thước 9mm - 11.8mm
Mô tả: 9 viên trai đen Tahiti, 10 viên trai vàng South sea, 20 viên trai South sea trắng xa tanh
Giá: 51.474.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: