• 1212
  • 1542

Hoa tai ngọc trai HP 73

Mã sản phẩm: Ngọc trai trắng bẹt
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: Ngọc trai nước ngọt kích thước 8.75mm
Mô tả: Hoa tai ngọc trai nụ gắn 2 viên trai trắng
Giá: 2.352.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: