• 1319

Dây chuyền nam vàng màu D 07

Mã sản phẩm: D 07
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 
Mô tả: Dây chuyền vàng Ý hai màu
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: