Bảng giá kim cương kiểm định Quốc tế tháng 2 (đơn vị tính 1.000đ)
Hình DạngTrọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtKiểm địnhHoàn thiệnĐộ bóngĐối xứngM2Mã kiểm địnhGiá (carat)Giá (viên)% SaleGiá tiêu chuẩn
KHBtròn5.55JVS2GIAEXEXVG11.44GIA1136049360462,6962,567,680-9.99514,050
KC1079tròn2.6KVVS2GIAVGEXEX9.06GIA2217055653180,194468,500-4.78189,240
KC1125tròn2.66DVVS1GIV   9.05K35905334,727890,339-58.18800,400
KC1034tròn1.81HVVS2GIAnonEXEX8.05GIA223671385921,389396,714-1.3216,200
KC1118tròn1.502DVVS1GIV   7.29K36222197,676295,679-49387,600
KC2753tròn1.35DVVS1GIV   7.2K36621 235,900  
KC2655tròn1.33DVVS1GIV   7.02K29164210,117228,500-542199387,600
KC2733tròn1.2DVVS1GIV   6.8K35734169,575203,500-56.25387,600
KC1102tròn1.01DVVS1GIAEXEXEX6.56GIA5206887339251,940255,979-35387,600
KC1116tròn1.007FVVS1GIV   6.5K37659 134,500  
KC753tròn1GVS1GIV   6.5K1752799,21699,209-49.84197,800
KC918tròn0.902FVVS1GIV   6.36K25362131,838118,898-39.8219,000
KC2699tròn0.81DVVS1GIV   6.3K35241160,411129,900-9.8177,840
KC2762tròn0.8DVVS1GIV   6.03K38054119,39095,500-33.45179,400
KC2757tròn0.8DVVS1K37917   6.01K37917119,39095,500-33.45179,400
KC873tròn0.706HSIGIV   5.65K2253059,28242,850-32.1487,360
KC1005tròn0.64GIFGIAEXVGVG5.61GIA21219458570100,78664,500-15.73119,600
KC2702tròn0.7DVVS1GIV   5.8K30191104,03672,800-41.5177,840
KC874tròn0.715HSIGIV   5.7K2253160,58443,320-30.6587,360
KC563tròn0.701GVVS1GIV   5.55K1189881,17756,901-32.98121,125
KC2375tròn0.61FSIGIV   5.55H1360160,06036,636-17.6872,960
KC2758tròn0.61FVVS1GIV   5.5K3776872,73244,362-35.7113,115
NK2745tròn0.63DVVS1GVI   5.5K3627186,50954,500-41.23147,200
NK293tròn GIGIV   5.5K102550 37,632  
MK165tròn0.59EVS1GIV   5.45D0084580,58247,545-22.61104,125
NK627tròn0.6FVVS1GIV   5.42H0630185,36753,160-24.53113,155
KC2182tròn0.57EVVS2GIAEXEXEX5.37GIA1107367450131,69775,10019110,670
KC2732tròn0.57DVVS1GIV   5.3K3491982,10846,800-44.22147,200
NK1123tròn FIGIV   5.3K11911 28,425  
KC2272tròn0.58FVS1GIAEXEXEX5.34GIA2111114438119,82169,50015.77103,500
KC1013tròn0.54DVVS1GIV   5.25K2252160,46932,650-58.92147,200
NK273tròn DVS1GIV   5.24C1883 40,500  
NK519tròn0.48FVVS2GIV   5.13V0412265,87233,8947.265,875
KC2718tròn0.51DVVS1GIV   5.12K3463657,84929,500-60.7147,200
KC2730tròn0.48FVVS1GIV   5.1K3605035,02025,500 72,960
MK354tròn0.468DSIGIV   5.1 106,80749,79776.360,480
KC2717tròn0.51DVVS1GIV   5.06K3592991.82731,500-37.07147,200
NK727tròn GVVS1GIV   5.05C11557 31,900  
KC869tròn0.505DIGIV   5.01  29,115  
KC869tròn0.505DIGIV   5.01K22520 29,115  
KC1077tròn0.489FVVS1GIV   5.01K3372268,58233,528-672,960
KC1739tròn0.51I GIV   4.98Kim cương xanh 18,900  
KC2728tròn0.51DVVS1GIV         
KC2522tròn0.35FVVS2GIVEXEXEX4.55GIA213190296255,54519,435-3.457,500
MK282tròn0.43FVVS1GIV   5.01C1206471,41830,700-2.373,100
MK229tròn   GIV   5  22,500  
MK36tròn0.42FIGIV   4.87G0255544,62520,10931.2534,000
KC510tròn0.42FVVS1GIAVGGOODVR4.8GIA110617011164,48327,081-13.374,375
MK268tròn0.43FIGIV   4.85H0198142,75818,57125.7734,000
MK120tròn0.421FVVS1GIV   4.81C0599770,51435,107-5.1974,375
NK78tròn0.357FVVS1GIV   4.62D0261547,99817,135-19.3359,500
KC2746tròn0.35DVVS1GIV   4.6K36236 19,250  
NK706tròn0.37DIFHRD   4.608019554023102,60437,96412.2991,375
HK427tròn EVVS1GIV   4.6E00407 18,900  
KC2642tròn0.33FVVS1GIV   4.56K3318551,37016,950-30.9374,375
NK473tròn0.337FVVS1GIV   4.5D0268948,49216,340-34.874,375
NK268tròn0.335FVS1GIV   4.5G0062847,63315,957-2.5448,875
KC2613tròn0.36FVVS2GIV   4.5K3075853,40614,950-2.454,720
HK427tròn EVVS1GIV   4.54E07269 18,900  
KC2748tròn0.34DVVS1GIV   4.52K36225 19,250  
KC863tròn0.312DSIGIV   4.4K2253244,21414,437-10.2849,280
HK496.1tròn0.31FSIGIV   4.4H1356144,93413,9370.344,800
HK496tròn0.31FSIGIV   4.4H1356144,93413,9370.344,800
HK497.1tròn0.3FIGIV   4.32H1355947,17413,93762 
HK497tròn0.3FIGIV   4.32H1355947,17413,93762 
KC1084tròn0.28DVVS2GIV   4.3K35380 11,750  
NK254tròn0.3GVVS1GIV   4.3D0067952,98417,255-4.155,250
MK234tròn0.276FVVS1GIV   4.25D0453242,93511,85012.2538,250
KC1086tròn0.278DVVS1GIV   4.23K35304 11,750  
KC1115tròn0.236DVS1GIV   4.1K24774 10,679  
KC2750tròn0.24DVVS1GIV   4.06K2750 10,550  
KC2749tròn0.24DVVS1GIV   4.05K31446 10,550  
KC1096tròn0.234DVS1GIV   4.03K35267 10,375  
KC1097tròn0.248DVS1GIV   4.02K35262 10,375  
KC1094tròn0.246DVVS2GIV   4.02K35253 10,605  
HK132.1tròn0.23FIGIV   4.02C11690 8,753 15,585
KC2744tròn0.22DVVS1GIV   4K32622 88,700  
KC2743tròn0.23FVVS1GIV   4K32941 8,870  
KC1092tròn0.236DVS1GIV   4K35268 10,375  
KC1091tròn0.219EVS1GIV   4.01K35258 10,375  
KC1090tròn0.219FVVS2GIV   4.01K35255 10,602  
KC1089tròn0.222EVVS2GIV   4K35257 10,602  
KC1088tròn0.216EVS1GIV   4K35259 10,375  
HK132tròn0.23FIGIV   4C11690 9,266 15,585
 BR6.47N-OVS2HRDVGVGEX12.25170003068767188,370,0001,218,753,900-22241,500,000
 BR6.02Q-RVS2GIAEXEXEX11.646183747343176,295,0001,061,295,900-27241,500,000
 BR5.81HVS1GIAEXEXEX11.782165268003545,675,0003,170,371,750-35839,500,000
 BR5.21EVVS1GIAEXEXEX11.1951819895011,225,900,0006,386,939,000-351,886,000,000
newBR4.75Hvvs2GIAVGEXVG11.09 483,000,0002,294,250,000-30690,000,000
 BR3.99FVVS1GIAEXEXEX10.325182405639928,625,0003,705,213,750-5977,500,000
 BR3.98DVVS1GIAEXEXEX10.3212780305751,194,160,0004,752,756,800-121,357,000,000
 BR3.88O-PVS1GIAEXEXVG10.342277763645147,200,000571,136,000-20184,000,000
 BR3.81LVS2GIAVGEXVG10.132183788117175,950,000670,369,500-10195,500,000
 BR3.8EIFGIAEXEXEX10.2321855775341,128,150,0004,286,970,000-101,253,500,000
 BR3.62DVVS1GIAEXEXEX9.8762422583761,112,740,0004,028,118,800-181,357,000,000
 BR3.5O-PVS1GIAEXEXEX9.875181804369141,680,000495,880,000-23184,000,000
 BR3.47NSI2GIAGVGEX10.171275970096101,200,000351,164,000-20126,500,000
 BR3.34DVVS1GIAEXEXEX9.5921834534631,085,600,0003,625,904,000-201,357,000,000
 BR3.01O-PVS2GIAEXEXEX9.262185498860120,750,000363,457,500-30172,500,000
 BR2.82NVVS2GIAVGVGEX9.451182924958123,165,000347,325,300-15144,900,000
 BR2.73MIFGIAVGVGVG9.281186848638142,830,000389,925,900-10158,700,000
 BR2.73ISI1GIAEXEXEX9.091269156872201,020,000548,784,600-8218,500,000
 BR2.73FPPVS1GIA   9.062171164823463,369,9601,265,000,00000
 BR2.67DVVS1GIA   8.8812775378777730,020,0001,949,153,400-8793,500,000
 BR2.66EVVS1GIA   8.856245575106620,310,0001,650,024,600-7667,000,000
 BR2.64HVS1GIA   8.852244427607299,460,000790,574,400-7322,000,000
 BR2.62GVVS1GIA   8.857278096143358,800,000940,056,000-22460,000,000
 BR2.58EVVS1GIA   9.016242439966653,660,0001,686,442,800-2667,000,000
 BR2.58KVS2GIA   8.932288011453136,850,000353,073,000-15161,000,000
 BR2.52FVVS1GIA   8.92185137532529,000,0001,333,080,000-8575,000,000
 BR2.49NVVS1GIA   8.852277387332129,030,000321,284,700-15151,800,000
 BR2.41EVVS1GIA   8.846245453694404,340,000974,459,400-40673,900,000
 BR2.25GVVS1GIA   8.576183588690368,000,000828,000,000-20460,000,000
 BR2.21EVVS1GIA   8.562183357735546,940,0001,208,737,400-18667,000,000
 BR2.04GVVS1GIA   8.186183939147368,000,000750,720,000-20460,000,000
 BR2.01EVVS1GIA   8.12234318895500,250,0001,005,502,500-25667,000,000
 BR2.01FVVS1GIA   8.136187795733448,500,000901,485,000-22575,000,000
 BR2.01EVVS1GIA   8.152227487028404,340,000812,723,400-40673,900,000
 BR2.01GVVS1GIA   8.176271951628381,800,000767,418,000-17460,000,000
 BR2.01GVVS1GIA   8.176271951628381,800,000767,418,000-17460,000,000
 BR1.88DVVS1GIA   8.131172151436511,888,000962,349,4407478,400,000
 BR1.87EVVS1GIA   8.065171559349457,746,000855,985,0207427,800,000
 BR1.85DIFGIA   8.042206821711533,600,000987,160,000-12.45609,500,000
 BR1.84GVVS1GIA   8.052266353944306,544,000564,040,960-2312,800,000
 BR1.83GVVS1GIA   8.057261201843319,056,000583,872,4802312,800,000
 BR1.82JVVS2GIA   8.035273951739152,352,000277,280,640-8165,600,000
 BR1.81IVS1GIA   8.071273455055179,170,000324,297,700-5188,600,000
 BR1.8EVVS1GIA   8.062226144045419,244,000754,639,200-2427,800,000
 BR1.54GVVS1GIA   7.556245551431259,624,000399,820,960-17312,800,000
 BR1.46FVVS1GIA   7.282181758049281,520,000411,019,2002276,000,000
 BR1.4EVVS1GIA   7.292183094572338,100,000473,340,0005322,000,000
 BR1.4DVVS1GIA   7.281263895955329,130,000460,782,000-10365,700,000
 BR1.39DVVS1GIA   7.257221870818358,386,000498,156,540-2365,700,000
 BR1.37HVVS1GIA   7.296222613042180,090,000246,723,300-10200,100,000
 BR1.37EVVS1GIA   7.257271564361338,100,000463,197,0005322,000,000
 BR1.35FIFGIA   7.12257187149260,015,000351,020,250-15305,900,000
 BR1.35FVVS1GIA   7.267278951649289,800,000391,230,0005276,000,000
 BR1.35EVVS1GIA   7.282183406189338,100,000456,435,0005322,000,000
 BR1.34DVVS1GIA   7.197251337275360,525,000483,103,500-5379,500,000
 BR1.32EVVS1GIA   7.191186264036213,785,000282,196,200-35328,900,000
 BR1.32HVVS1GIA   7.236242158251180,090,000237,718,800-10200,100,000
 BR1.3DVVS1GIA   7.142185979191310,845,000404,098,500-15365,700,000
 BR1.3HVVS1GIA   7.242246927185166,083,000215,907,900-17200,100,000
 BR1.23FIFGIA   6.867271951636239,200,000294,216,000-20299,000,000
 BR0.97DVVS1GIA   6.336265683718241,224,000233,987,280-8262,200,000
 BR0.94FVVS1GIA   6.341182239996217,350,000204,309,0005207,000,000
 BR0.94FVVS1GIA   6.332264838329202,860,000190,688,400-2207,000,000
 BR0.92DVVS1GIA   6.312185235525235,980,000217,101,600-10262,200,000
 BR0.91EVVS1GIA   6.362227094538216,315,000196,846,650-5227,700,000
 BR0.9FVVS1GIA   6.232214974852190,440,000171,396,000-8207,000,000
 BR0.9EIFGIA   6.362266406349235,980,000212,382,000-10262,200,000
 BR1.21EVVS1GIA   6.952183916214247,940,000300,007,400-23322,000,000
 BR1.21GVVS1GIA   7.036262618168194,718,000235,608,780-17234,600,000
 BR1.21GVVS1GIA   6.865253555809187,680,000227,092,800-20234,600,000
 BR1.2DVVS1GIA   6.85181950760274,275,000329,130,000-25365,700,000
 BR1.2GVVS1GIA   6.876272951740182,988,000219,585,600-22234,600,000
 BR1.18EVVS1GIA   6.892185796798264,040,000311,567,200-18322,000,000
 BR1.18DVVS1GIA   6.887261310503303,600,000358,248,000-16.98365,700,000
 BR1.16IIFGIA   6.842277576390139,840,000162,214,400-20174,800,000
 BR1.14DVVS1GIA   6.856187867314303,531,000346,025,340-17365,700,000
 BR1.09EVVS1GIA   6.616183386137257,600,000280,784,000-20322,000,000
 BR1.06FVVS1GIA   6.591263719388220,800,000234,048,000-20276,000,000
 BR1.06FPPVVS2GIA   6.632155973717433,962,160460,000,00000
 BR1.05IVVS2GIA   6.687272433756126,960,000133,308,000-20158,700,000
 BR1.04IIFGIA   6.582277329218139,840,000145,433,600-20174,800,000
 BR1.01EVVS1GIA   6.395182890650257,600,000260,176,000-20322,000,000
 BR1DVVS1GIA   6.416242070370274,275,000274,275,000-25365,700,000
 BR1EVVS1GIA   6.391182888378241,500,000241,500,000-25322,000,000
 BR1DVVS1GIA   6.396187890662292,560,000292,560,000-20365,700,000
 BR0.93EVVS1GIA   6.397242948271225,400,000209,622,000-2230,000,000
 BR0.91FVVS1GIA   6.346221848655196,650,000178,951,500-5207,000,000
 BR0.9FIFGIA   6.332185504053209,484,000188,535,600-8227,700,000
 BR0.9FVVS1GIA   6.376183312352200,790,000180,711,000-3207,000,000
 BR0.9DVVS1GIA   6.336242415984241,224,000217,101,600-8262,200,000
 BR0.9EVVS1GIA   6.352171799653209,484,000188,535,600-8227,700,000
 BR0.9FVVS1GIA   6.351249496841200,790,000180,711,000-3207,000,000
 BR0.87EVVS1GIA   6.112183887936156,975,000136,568,2505149,500,000
 BR0.84EVVS1GIA   6.072277918661159,965,000134,370,6007149,500,000
 BR0.82FVVS1GIA   6.032185368111144,509,000118,497,3803140,300,000
 BR0.81EIFGIA   6.157276839899165,830,000134,322,3003161,000,000
 BR0.8EVVS1GIA   6.076225458704164,450,000131,560,00010149,500,000
 BR0.8FVVS1GIA   6.036212743097151,800,000121,440,00010138,000,000
 BR0.78EIFGIA   6.16272972314169,050,000131,859,0005161,000,000
 BR0.76FIFGIA   5.887221166004115,575,00087,837,000-25154,100,000
 BR0.71FIFGIA   5.832183662292123,165,00087,447,150-15144,900,000
 BR0.69DVVS1GIA   5.792277435355111,320,00076,810,800-12126,500,000
 BR0.62EVVS1GIA   5.495263854140109,250,00067,735,000-5115,000,000
 BR0.61EVVS1GIA   5.416251556431105,570,00064,397,700-10117,300,000
 BR0.6FVVS1GIA   5.447248509095100,510,00060,306,000-5105,800,000
 BR0.6FVVS1GIA   5.427248555772100,510,00060,306,000-5105,800,000
 BR0.58DVVS1GIA   5.32721887680892,690,00053,760,200-35142,600,000
 BR0.57FVVS1GIA   5.31223716479484,525,00048,179,250-25112,700,000
 BR0.56DIFGIA   5.317248396128139,725,00078,246,000-25186,300,000
 BR0.56FVVS1GIA   5.452267513064100,510,00056,285,600-5105,800,000
 BR0.54FIFGIA   5.23123573045086,480,00046,699,200-20108,100,000
 BR0.53EIFGIA   5.226231807445101,200,00053,636,000-20126,500,000
 BR0.52FVVS1GIA   5.26723619017986,756,00045,113,120-18105,800,000
 BR0.5FVVS1GIA   5.08723881280784,525,00042,262,500-25112,700,000
 BR0.5EVVS1GIA   5.07621187830180,730,00040,365,000-35124,200,000
 BR0.47DIFGIA   5.11516186882489,930,00042,267,100-15105,800,000
 BR0.47DIFGIA   5.06617330396389,930,00042,267,100-15105,800,000
 BR0.46DIFGIA   5.13622269067589,930,00041,367,800-15105,800,000
 BR0.44DVVS1GIA   4.88121393892265,550,00028,842,000-2587,400,000
 BR0.29FVVS2GIA   4.36720873696341,637,82012,075,000-1.0742,090,000