Bảng giá kim cương kiểm định Quốc tế tháng 7 (đơn vị tính 1.000đ)
Hình DạngTrọng lượngMàu sắcĐộ tinh khiếtKiểm địnhHoàn thiệnĐộ bóngĐối xứngM2Mã kiểm địnhGiá (carat)Giá (viên)% SaleGiá tiêu chuẩn
KHBtròn5.55JVS2GIAEXEXVG11.44GIA1136049360462,6962,567,680-9.99514,050
KC2335tròn3.38HIGIV   9.55K09485113,174449,990-72.08476,985
KHBtròn3.012EVS2GIV   9.2K23553382,1171,150,867-44.67690,615
KC1051tròn1.853HVVS1GIV   8.1K29068115,922288,889-38.94255,360
KC1034tròn1.81HVVS2GIAnonEXEX8.05GIA223671385921,389396,714-1.3216,200
KC1053tròn1.55EVVS1GIV   7.64K32480222,908345,500-54.1485,640
KC1049tròn1.408DVVS1GIV   7.2K22557218,761308,000-43.56387,600
KC997tròn1.42FVVS1GIV   7.15 121,992215,889-55.08276,000
KC737tròn1.37FVVS1GIV   7.12K12010150,144205,669-45.6276,000
KC662tròn1.29EVVS1GIA   7.05GIA2111741581303,365391,300-7.87329,280
KC2565tròn1.33DVVS1GIV   7.02K29164177,474236,000-54.61391,000
KC2581tròn1.21DVVS1GIV   6.86K30612168,208203,500-56.98391,000
KC1055tròn1.23EVVS1GIA   6.85GIA2247574928261,184321,265-20.68329,280
KC1024tròn1.15DVVS1GIV   6.8K17813194,444223,590-50.27391,000
KC2534tròn1.01DVVS1GIV   6.58 183,670185,500-53.14391,955
KC1052tròn1.1JVS1GIA   6.56GIA21364005136123,088135,386-6.92132,240
KC596tròn1.07DVVS1GIV   6.55K03055201,179205,249-51.45414,375
KC753tròn1GVS1GIV   6.5K17527197,80099,209 197,800
KC2569tròn0.91GVVS2GIV   6.4K3020389,55681,500-45.92165,600
KC918tròn0.902FVVS1GIV   6.36K25362131,838118,898-39.8219,000
KC1037tròn0.9GVVS1GIAEXEXEX6.35GIA2217830953172,989155,687-16.43207,000
KC2568tròn0.91DVVS1GIV   6.32K29893129,893129,900-50.46262,200
KC1036tròn0.96FVVS1GIAEXEXEX6.31GIA1139294357197,064189,014-4.8207,000
KC1039tròn0.81EVVS1GIAEXEXEX6.01GIA1225698762155,649120,497-0.48156,400
KC2578tròn0.81DVVS1GIV   6.01K29352127,786103,500-28.77179,400
KC948tròn0.8FVVS1GIAEXEXEX5.95GIA510645559138,115110,490-1.69140,490
KC1046tròn0.8FVVS1GIAEXEXEX6.07GIA1145998003169,458135,5899.3155,040
KC874tròn0.715HSIGIV   5.7K2253159,52343,89010.7253,760
KC872tròn0.709GIGIV   5.67K2252849,39334,049-15.1958,240
KC873tròn0.706HSIGIV   5.65K2253059,28242,850-32.1487,360
KC2426tròn0.81FVVS1GIAEXEXEX5.97GIA2106130057114,307114,8180.4141,120
KC1005tròn0.64GIFGIAEXVGVG5.61GIA21219458570100,78664,500-15.73119,600
KC563tròn0.701GVVS1GIV   5.55K1189881,17756,901-32.98121,125
KC2554tròn0.71DVVS1GIV   5.82K29428103,53173,500-42.29179,400
KC2375tròn0.61FSIGIV   5.55H1360160,06036,636-16.2171,680
NK293tròn GIGIV   5.5K102550 37,632  
MK165tròn0.59EVS1GIV   5.45D0084580,58247,545-22.61104,125
KC1042tròn0.6FVVS1GIVEXEXEX5.42GIA7248555772113,83368,3100.6113,155
NK627tròn0.6FVVS1GIV   5.42H0630185,36753,160-24.53113,155
KC2579tròn0.57DVVS1GIV   5.4K2784393,86953,500-36.23147,200
KC1041tròn0.6FVVS1GIVEXEXEX5.4GIA754850909569,00068,310 115,000
KC2515tròn0.6FVVS1GIV   5.4K2828776,67046,000-33.33115,000
KC2183tròn0.57EVVS2GIAEXEXEX5.37GIA6102522675131,69775,10019110,670
KC2182tròn0.57EVVS2GIAEXEXEX5.37GIA1107367450131,69775,10019110,670
KC2501tròn0.45DVVS1GIV   5.31K2307696,89243,596-32.11142,720
NK1123tròn FIGIV   5.3K11911 28,425  
KC2272tròn0.58FVS1GIAEXEXEX5.34GIA2111114438119,82169,50015.77103,500
KC1013tròn0.54DVVS1GIV   5.25K2252160,46932,650-58.92147,200
KC867tròn0.559DSIGIV   5.25K2253367,92839,154-18.0482,880
NK273tròn DVS1GIV   5.24C1883 40,500  
KC1022tròn0.52DVS1GIAEXEXEX5.14GIA218656219088,32045,908-40147,200
KC1043tròn0.5FVVS1GIAEXEXEX5.15GIA625210147586,52644,988-24.76115,000
NK519tròn0.48FVVS2GIV   5.13V0412265,87233,8947.265,875
KC1050tròn0.526FIGIV   5.12K32095 28,669  
KC2551tròn0.48DVVS1GIV   5.1K28404282,29939,500-8.2589,700
KC2485tròn0.48DVVS1GIV   5.1K2173984,22140,425-3.1686,970
MK354tròn0.468DSIGIV   5.1 106,80749,79776.360,480
KC2373tròn0.44DVVS1GIV   5.05H1360069,04230,375-23.0389,700
KC2405tròn0.47EVVS1GIV   5.05K2253776,09935,500-0.0876,160
KC2553tròn0.45DVVS1GIV   5.05K2959785,55538,500-4.6289,700
KC2552tròn0.46DVVS1GIV   5.05K2960083,69038,500-6.789,700
NK727tròn GVVS1GIV   5.05C11557 31,900  
KC2567tròn0.46DVS1GIV   5.01K2737257,61426,500-21.7273,600
KC1739tròn0.51I GIV   4.98Kim cương xanh 18,900  
KC2491tròn0.42DVVS1GIV   4.75K2153451,19921,500-41.1386,970
KC1023tròn0.34DVS1GIAEXEXEX4.58GIA722166188153,82018,298-2269,000
KC1016tròn0.36DVVS1GIV   4.55K2915659,41521,390-13.8969,000
KC2522tròn0.35FVVS2GIVEXEXEX4.55GIA213190296255,54519,435-3.457,500
KC2489tròn0.34DVVS1GIV   4.51K2576856,61719,250-34.986,970
KC869tròn0.505DIGIV   5.01K2252056,64229,49814.9449,280
MK282tròn0.43FVVS1GIV   5.01C1206471,41830,700-2.373,100
MK229tròn   GIV   5  22,500  
MK36tròn0.42FIGIV   4.87G0255544,62520,10931.2534,000
KC824tròn0.359FIGIV   4.81K2010935,84312,858-2.636,800
KC510tròn0.42FVVS1GIAVGGOODVR4.8GIA110617011164,48327,081-13.374,375
MK268tròn0.43FIGIV   4.85H0198142,75818,57125.7734,000
MK120tròn0.421FVVS1GIV   4.81C0599770,51435,107-5.1974,375
KC2495tròn0.4DVVS1GIV   4.72K2729753,76421,500-38.1886,970
NK78tròn0.357FVVS1GIV   4.62D0261547,99817,135-19.3359,500
NK706tròn0.37DIFHRD   4.608019554023102,60437,96412.2991,375
HK427tròn EVVS1GIV   4.6E00407 18,900  
KC989tròn0.34DVVS1GIV   4.51K27430 18,080 69,000
KC991tròn0.33DVS1GIV   4.55K2477356,40715,368-1.957,500
NK473tròn0.337FVVS1GIV   4.5D0268948,49216,340-34.874,375
KC2493tròn0.34DVVS1GIV   4.53K2729856,61719,250-15.3766,900
NK268tròn0.335FVS1GIV   4.5G0062847,63315,957-2.5448,875
HK427tròn EVVS1GIV   4.54E07269 18,900  
KC863tròn0.312DSIGIV   4.4K2253244,21414,437-10.2849,280
HK496.1tròn0.31FSIGIV   4.4H1356144,93413,9370.344,800
HK496tròn0.31FSIGIV   4.4H1356144,93413,9370.344,800
KC1021tròn0.3EVVS2GIAEXEXEX4.37GIA223653491 15,525  
HK497.1tròn0.3FIGIV   4.32H1355947,17413,93762 
HK497tròn0.3FIGIV   4.32H1355947,17413,93762 
KC849tròn0.321DVS1GIV   4.31K2213550,78316,300-13.1958,500
NK254tròn0.3GVVS1GIV   4.3D0067952,98417,255-4.155,250
MK234tròn0.276FVVS1GIV   4.25D0453242,93511,85012.2538,250
HK132.1tròn0.23FIGIV   4.02C11690 8,753 15,585
HK132tròn0.23FIGIV   4C11690 9,266 15,585
 BR4.57DVVS1GIAEXEXEX10.8151717052861,355,520,0006,194,726,400-201,694,400,000
 BR3.86FVVS1GIAEXEXEX10.1522470294771,076,040,0004,153,514,40051,024,800,000
 BR3.8HVVS1GIAEXEXEX9.942216188379520,200,0001,976,760,000-15612,000,000
 BR3.7DVVS1GIAEXEXEX10.122368390031,471,248,0005,443,617,60021,442,400,000
 BR3.61EVS1GIAEXEXEX10.062171126451787,776,0002,843,871,360-12895,200,000
 BR3.61IIFGIAEXEXEX10.082247218147531,720,0001,919,509,2005506,400,000
 BR3.52FVVS1GIAEXEXEX9.865233075592871,080,0003,066,201,600-151,024,800,000
 BR3.41EVVS1GIAEXEXEX9.655161600849950,976,0003,242,828,160-221,219,200,000
 BR3.01EVVS1GIAEXEXEX9.345213582083792,480,0002,385,364,800-351,219,200,000
 BR2.72DVVS1GIAEXEXEX9.017221758945860,256,0002,339,896,3203835,200,000
 BR2.71HVVS1GIAEXEXEX9.081215291791423,360,0001,147,305,6005403,200,000
 BR2.7IVVS1GIAEXEXEX9.082237483939337,920,000912,384,00010307,200,000
 BR2.68DVVS1GIAEXEXEX9.085226996945559,584,0001,499,685,120-33835,200,000
 BR2.6HVVS1GIAEXEXEX8.896215188391370,944,000964,454,400-8403,200,000
 BR2.48GVVS1GIAEXEXEX8.863245202784443,808,0001,100,643,840-8482,400,000
 BR2.4FVVS1GIAEXEXEX8.572216665894475,488,0001,141,171,200-22609,600,000
 BR2.3FVVS1GIAEXEXEX8.511227035563536,448,0001,233,830,400-12609,600,000
 BR2.02FVVS1GIAEXEXEX8.071176997345426,720,000861,974,400-30609,600,000
 BR2.01DVVS1GIAEXEXEX8.112173763399559,584,0001,124,763,840-33835,200,000
 BR2.01EVVS1GIAEXEXEX8.152227487028443,016,000890,462,160-37703,200,000
 BR1.95FIFGIAEXEXEX8.12171249549459,792,000896,594,4003446,400,000
 BR1.94EIFGIAEXEXEX8.016177416611424,296,000823,134,240-17511,200,000
 BR1.94KVVS1GIAEXEXEX8.042226820530159,216,000308,879,0407148,800,000
 BR1.88KVVS1GIAVGEXVG8.146222882427156,240,000293,731,2005148,800,000
 PS1.87VLPSI1GIA VGG6.7911994060841,440,000,0002,692,800,00000
 BR1.86DVVS1GIAEXEXEX8.043225521169565,056,0001,051,004,1608523,200,000
 BR1.85DIFGIAEXEXVG8.042206821711591,600,0001,094,460,000-15696,000,000
 BR1.83FVVS1GIAEXEXEX8.046225861936408,312,000747,210,9607381,600,000
 BR1.81IVVS2GIAVGEXEX8.052185007868193,800,000350,778,000-5204,000,000
 BR1.81HVVS2GIAVGEXEX8.052236713859242,256,000438,483,360-2247,200,000
 PS1.5VLPSI1GIA VGG7.0862024111101,440,000,0002,160,000,00000
 BR1.43EVVS1GIAEXEXEX7.212227338030359,856,000514,594,0802352,800,000
 BR1.42DVVS1GIAEXEXEX7.256215926191387,600,000550,392,000-5408,000,000
 BR1.4GVVS1GIAEXEXEX7.282224940110257,040,000359,856,0002252,000,000
 BR1.4HVVS1GIAEXEXEX7.241229336462202,536,000283,550,400-3208,800,000
 BR1.37GVVS1GIAEXEXEX7.241229612816264,600,000362,502,0005252,000,000
 BR1.37HVVS1GIAEXEXEX7.296222613042219,240,000300,358,8005208,800,000
 BR1.36HVVS1GIAEXEXEX7.217228522314198,360,000269,769,600-5208,800,000
 BR1.32HVVS1GIAEXEXEX7.236242158251212,976,000281,128,3202208,800,000
 BR1.26EVVS1GIAEXEXEX7.082237620347299,880,000377,848,800-15352,800,000
 BR1.25EVVS1GIAEXEXEX7.057211894300310,464,000388,080,000-12352,800,000
 BR1.24EVVS1GIAEXEXEX6.852171780803264,600,000328,104,000-25352,800,000
 BR1.22EVVS1GIAEXEXEX6.826177966481264,600,000322,812,000-25352,800,000
 BR0.96FVVS1GIAEXEXVG6.311139294357211,680,000203,212,800-2216,000,000
 BR0.94DVVS1GIAEXEXEX6.325203689330259,920,000244,324,800-5273,600,000
 BR0.91EVVS1GIAVGEXVG6.362227094538225,720,000205,405,200-5237,600,000
 BR0.9FVVS1GIAEXEXEX6.232214974852198,720,000178,848,000-8216,000,000
 BR0.9HVVS1GIAVGEXEX6.387226329284151,200,000136,080,000-10168,000,000
 BR0.9GVVS1GIAEXEXEX6.352217830953182,400,000164,160,000-5192,000,000
 BR0.84GIFGIAEXEXEX6.132175446051145,080,000121,867,200-7156,000,000
 BR0.82HVVS1GIAEXEXEX6.081228328223116,064,00095,172,480-7124,800,000
 BR0.81DVVS1GIAEXEXVG6.032141427297192,816,000156,180,9603187,200,000
 BR0.8FVVS1GIAEXEXEX5.996232088558125,496,000100,396,800-17151,200,000
 BR0.76FIFGIAEXVGVG5.887221166004134,400,000102,144,000-20168,000,000
 BR0.75FVVS1GIAEXEXEX5.82216816522133,056,00099,792,000-12151,200,000
 BR0.73FVVS1GIAEXEXEX5.822224030613136,080,00099,338,400-10151,200,000
 BR0.72FVVS1GIAEXEXEX5.825216709270136,080,00097,977,600-10151,200,000
 BR0.71EVVS1GIAEXEXEX5.732217778794143,616,000101,967,360-12163,200,000
 BR0.71DVVS1GIAEXEXEX5.822173400896149,760,000106,329,600-20187,200,000
 BR0.7FVVS1GIAEXEXEX5.812214815776136,080,00095,256,000-10151,200,000
 BR0.68DVVS1GIAEXEXEX5.745213964192161,280,000109,670,4005153,600,000
 BR0.63FVVS1GIAVGVGVG5.492115953486114,000,00071,820,000-5120,000,000
 BR0.61GVVS1GIAVGEXEX5.47114624062390,491,76055,200,000-16.21108,000,000
 BR0.58DVVS1GIAEXEXEX5.327218876808107,520,00062,361,600-30153,600,000
 BR0.5EVVS1GIAVGEXVG5.07621187830196,360,00048,180,000-27132,000,000
 BR0.47DIFGIAEXVGVG5.115161868824104,880,00049,293,600-5110,400,000
 BR0.47DIFGIAEXVGVG5.066173303963104,880,00049,293,600-5110,400,000
 BR0.46DIFGIAVGEXVG5.13622269067597,152,00044,689,920-12110,400,000
 BR0.44DVVS1GIAVGEXVG4.88121393892277,688,00034,182,720-1793,600,000
 BR0.29FVVS2GIAVGVGVG4.36720873696350,508,00014,647,4401543,920,000