Kim cương màu D có gì đặc biệt mà mức giá cao đến thế?