Nhẫn Kim cương Nữ 1166
Nhẫn ngọc trai nước ngọt NP 253
Nhẫn ngọc trai nước mặn Tahiti NP 259
Hoa tai ngọc trai nước ngọt HP 326
THE SAKURA DIAMOND - KIM CƯƠNG HỒNG CỰC HIẾMVideo