Nhẫn Kim cương Nữ 1166
Nhẫn ngọc trai nước ngọt NP 253
Nhẫn ngọc trai nước mặn Tahiti NP 259
Hoa tai ngọc trai nước ngọt HP 326
MÀU SẮC TRANG SỨC NÀO PHÙ HỢP VỚI MÀU DA CỦA BẠN ?Video