KIM CƯƠNG MÀU D CÓ GÌ ĐẶC BIỆT MÀ MỨC GIÁ CAO ĐẾN THẾ?