• Dưới 5 triệu
  • Từ 5 - 10 triệu
  • Từ 10 - 50 triệu
  • Trên 50 triệu

NGỌC TRAI BIỂN

Ngọc trai biển có màu sắc, hình dáng tự nhiên, không qua xử lý, không mài dũa và mang đặc tính riêng biệt về màu sắc, kích thước của từng loài trai sinh sống theo vùng, như ngọc trai đen của Tahiti (Pháp), ngọc trai vàng kim South Sea của vùng biển Nam Thái Bình Dương, hay màu trắng, vàng kem, ánh hồng của ngọc Akoya.