• 2602
  • 2603
  • 2604

Nhẫn kim cương NK813

Mã sản phẩm: nhẫn kim cương biểu tượng may mắn
Chất liệu: vàng 750
Trọng lượng: 0 chỉ 720
Mô tả: Nhẫn kim cương vàng trắng gắn 72 viên kim cương tròn 1li5
Giá: 24.969.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: