• 3017
  • 3018
  • 3019

Nhẫn cưới vàng trắng gắn NC2064, NC2065

Mã sản phẩm: NC2064, NC2065
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 6
Mô tả: Nhẫn cưới vàng trắng gắn đá Zicone, mẫu nhập ngoại
Giá: 5.840.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: