• 3227
  • 3228
  • 3229
  • 3230

Trang sức bộ HT500; NT293; MT441; VT152

Mã sản phẩm: HT500, NT293; MT441; VT152
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 11 chỉ 46
Mô tả: Trang sức bộ vàng trắng gắn đá Zicone;mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: