• 3248
  • 3249
  • 3250
  • 3251
  • 3252

Trang sức bộ VT1714; HT7069; NT3905; MT4933

Mã sản phẩm: Vt1714; HT7069; NT3905; MT4933
Chất liệu: Vàng 18k
Trọng lượng: 17 chỉ 487
Mô tả: Trang sức bộ vàng trắng phay gắn đá Zicone; mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: