• 3308
  • 3309
  • 3310

Nhẫn cưới vàng hai màu NC2231, NC2232

Mã sản phẩm: NC2231, NC2232
Chất liệu: 14 k
Trọng lượng: 6 chỉ 192
Mô tả: Nhẫn cưới vàng hai màu kiếu hoa vắn chữ la mã
Giá: 10.046.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: