• 3361
  • 3362
  • 3364

Chuỗi trai hồng T 229

Mã sản phẩm: Chuỗi trai nước ngọt
Chất liệu: Trai nước ngọt
Trọng lượng: kích thước 9mm
Mô tả: Ngọc trai hồng nước ngọt kích thước 12,5mm; 33 viên
Giá: 1.680.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: