• 3378
  • 3379
  • 3380

Dây ngọc trai T 244

Mã sản phẩm: Dây ngọc trai Tahiti
Chất liệu: 18 k
Trọng lượng: 5 chỉ 464
Mô tả: Dây bi vàng trắng gắn ngọc trai đen Tahiti gắn trai 14,5mm; Sản phẩm nhập ngoại
Giá: 132.250.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: