• 3424
  • 3425
  • 3426

Chuỗi ngọc trai tay T272

Mã sản phẩm: Chuỗi ngọc trai tay trắng
Chất liệu: Ngọc trai nước ngọt
Trọng lượng: 4,5mm - 5mm
Mô tả: Chuỗi ngọc trai đeo tay 5 vòng ngọc trai nước ngọt số lượng 170 viên
Giá: 5.040.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: