• 3443
  • 3444

Hoa tai ngọc trai HP327

Mã sản phẩm: Hoa tai ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 0 chỉ 945
Mô tả: Hoa tai ngọc trai nước ngọt ngắn đá Zicone
Giá: 4.359.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: