• 3471

Bộ ngọc trai MP173; NP252; HP332

Mã sản phẩm: Bộ ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 
Mô tả: Bộ ngọc trai vàng trắng găn đá Ziconne kich thước viên trai 8mm - 10mm
Giá: 12.301.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: