• 3475
  • 3476
  • 3477

Bộ ngọc trai HP377, NP248, MP177

Mã sản phẩm: Bộ ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 14k
Trọng lượng: 
Mô tả: Bộ ngọc trai nước ngọt hồng giọt
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: