• 3581
  • 3582
  • 3583

Lắc tay vàng ba màu L293

Mã sản phẩm: Lắc tay vàng Ý
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 2 chỉ 87
Mô tả: Lắc tay vàng ba màu ; Sản phẩm nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: