• 4650
  • 4651
  • 4664

Bộ ngọc trai HP400, NP279, MP203

Mã sản phẩm: Bộ ngọc trai Tahiti
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: Kích thước 8,5mm - 9,9mm
Mô tả: Bộ ngọc trai nước mặn gắn 5 viên kim cương tròn 2ly5; Sản phẩm nhập HômgKong
Giá: 27.484.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: