• 4661
  • 4662
  • 4663

Bộ ngọc trai HP401, NP280, MP204

Mã sản phẩm: Bộ ngọc trai Suoth Sea
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: kích thước 10.50mm - 11.50mm
Mô tả: Bộ ngọc trai nước mặn gắn kim cương thiên nhiên; Sản phẩm nhập HongKong
Giá: 90.358.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: