• 4668
  • 4669

Cài áo MP

Mã sản phẩm: Cài áo ngọc trai South Sea
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 3 chỉ 47
Mô tả: Cài áo ngọc trai vàng hồng gắn ruby thiên nhiên nhiên
Giá: 25.834.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: