• 4765
  • 4766
  • 4767

Lắc tay vàng trắng LT229

Mã sản phẩm: LT 229
Chất liệu: 
Trọng lượng: 1 chỉ 935
Mô tả: Lawsg tay vàng Ý gắn đá Zicone; mẫu nhập ngoại
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: