• 4860
  • 4861

Mặt dây ngọc trai MP249

Mã sản phẩm: Mặt dây ngọc trai nước ngọt
Chất liệu: vàng 18k
Trọng lượng: 1 chỉ 665
Mô tả: Mặt dây vàng 18k gắn ngọc trai nước ngọt
Giá: 9.918.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: