• 1530

Hoa tai Đá quý 97

Mã sản phẩm: HQ 97
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: 1 chỉ 143
Mô tả: Hoa tai đá quý gắn 44 viên Saphine maget, 2 viên Saphine 3li5
Giá: 9.395.000 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: