• 592
  • 593

Vòng tay kim cương VK 16

Mã sản phẩm: VK 16
Chất liệu: 
Trọng lượng: 6 chỉ 72
Mô tả: Vòng tay kim cương kết hợp 90 viên kim vuông 1li5, 72 viên kim cương 1li4, 8 viên kim cương 3li6, 4 viên kim cương 3li3
Giá: Liên hệ tại cửa hàng
Các sản phẩm cùng loại: