• 605
  • 606

Dây kim cương DK 5

Mã sản phẩm: DK 5
Chất liệu: Vàng 14k
Trọng lượng: 11 chỉ 91
Mô tả: Sản phẩm kết hợp 63 viên kim cương 2li5, 5 viên kim cương 1li7, 25 viên kim cương 1li9
Giá: 147.432.500 VNĐ
Các sản phẩm cùng loại: