Kết hợp trang sức ngọc trai với trang phục truyền thống